5 kjappe tips for bedre Nyhetsbrev

By HELLI - Admin 6 år ago
Home  /  Blogg  /  5 kjappe tips for bedre Nyhetsbrev
Writing a high performing email

Utsendelse av Nyhetsbrev/e-post handler i bunn og grunn om å få økt salg via relevant informasjon. Vi har noen enkle kjøreregler å forholde oss til.  For å skrive en gode Nyhetsbrev må vi fatte oss i korthet uten for mange «buzz-ord». Fatt deg i korthet. Det er nettsiden som skal være informasjonsbanken.

I Helli jobber vi mye med å forenkle språket i e-poster og vi følger nøye med på trafikken utsendelsen fører med seg. Ved å teste ut forskjellig emnetekst har åpnings-prosenten på våre e-post variert fra 25% og helt opp i 72% som hittil er vår høyeste score.

Prøv for all del ikke å lure leseren med «lokketekst» som ikke er relevant for artikkelen. Det vil straffe seg i form av avmeldinger fra adresselisten.

Nest etter «fra-navn» i e-posten, er teksten mottaker får opp i emnefeltet aller viktigst. bruk tid på å skrive god tekst i emnefeltet. Her kan du hanke inn mange prosenter i statistikken. Med tanke på at mobiltelefoner har begrenset skjerm bør teksten ikke inneholde mer enn 30 karakterer. Preheader-teksten skal gi et resume av innholdet.

Teksten på knappene bør være gjennomtenkt.

1. Bruk et kjent avsendernavn
2. Emnefeltet – Bruk tid på å skrive en god emnetekst. Max 30 karakterer
3. Preheader-tekst må stemme med emneteksten – Tekst i preaheader og tekst i emnefeltet bør komplettere hverandre og er avgjørende for å få opp åpnings-prosenten.
4. Klart innhold – Tekstens innhold bør gi et klart budskap, tenk; «hva betyr innhold i e-poster for meg?»
5. Riktig tekst på knapper – Tekst på knapper/linker bør være relevante, negative ord er «Last ned», positive ord er «Lær mer»

Vi snakker ikke om rakettforskning. Det handler om å gjøre det enkelt og skape godt innhold. Kall det gjerne for innholdsmarkedsføring.

Lykke til!

Kilde: www.campaignmonitor.com

 

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000