HELLI – Visuell kommunikasjon lanserer nytt nettsted

By HELLI - Admin 9 år ago
Home  /  Blogg  /  HELLI – Visuell kommunikasjon lanserer nytt nettsted

Utfordringen

Vi ønsket å rette fokus mot  hvordan besøkende oppfatter HELLI – Visuell kommunikasjon. Ved å bruke gode visuelle inntrykk og hjelpemidler,  ønsker vi å formidle  at vi er en totalleverandør av visuell kommunikasjon, webløsninger, trykksaker.

Prosessen

Vi startet prosessen ved å samle alle ideer vi kunne komme på, som vi mente det forrige nettstedet manglet. Her syntes vi det var viktig å bruke god tid, å tenke nøye gjennom hvordan inforformasjon som skulle prioriteres. Vi startet med å lage papirskisser, og neste  fase var å lage visuelle skisser i Photoshop. Når skissene var på plass, ble de til våre nye veggpynt på kontoret.

Det er viktig å ta et skritt tilbake noen ganger, og ikke gå seg fast i et bestemt spor.

Løsningen

Løsningen vi har kommet frem til er bygd dynamisk og har full støtte for Resonsive Design slik at nettstedet tilpasser seg mobile enhetener. Vi oppfatter nettsiden som oversiktlig, brukervennlig og gir deg  som bruker en god oversikt over vår kompetanse.

Teknologien

  • WordPress
  • PHP
  • CSS2 og CSS3
  • HTML5
  • jQuery
Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 100