“Jubilant med forretningsteft”

By HELLI - Admin 9 år ago
Home  /  Blogg  /  “Jubilant med forretningsteft”
“Jubilant med forretningsteft”, skriver Magasinet InPublish om Helli Grafisk i anledning 25-årsjubileet!

Jubilant med forretningsteft

Helli Grafisk er ingen stor bedrift, men har ry som et av de gjenværende småtrykkeriene som sitter igjen med et hyggelig overskudd når regnskapet
gjøres opp.

AV: LARS-ERIK HØISKAR

Det er ikke en tilfeldighet. Erik Helli og hans tre ansatte feiret 25-års jubileum i sommer og inviterte i den sammen- heng rundt seksti gjester til en bedre middag på Ekebergrestauranten i Oslo. Det ble en minnerik kveld på mange måter, i et for- sommervær som kunne ta pusten fra de fleste. Det skal innrømmes at undertegnede ikke visste særlig mye om Helli Grafisk før den tid, men talene som ble holdt under middagen og kommentarene fra gjestene ved bordet, ga et klart signal om at dette var en virksomhet vi burde bli bedre kjent med.

Blir aldri store
Helli Grafisk er fortsatt et trykkeri, med en tofarger Speedmaster 52 og en DocuColor 250 som produksjonsmaskiner, men det er også en bedrift som har flyttet fokus fra ren produksjon av trykksaker og over til en ganske jevnt fordelt omsetning innen trykk- sakproduksjon på den ene siden og skjerm- arbeid på den andre. I sekkebegrepet skjermarbeid ligger frem- stilling av logoer og delvis grafiske profiler, design av websider og utsendelse av nyhetsbrev på e-post, for å nevne noen av de mest sentrale elementene. Daglig leder Erik Helli sier til IN-PUBLISH at bedriften aldri vil bli stor, men at den adri vil gå onkurs heller. Mye av forklaringen på det siste mener han er at de som jobber bedriften har oppført seg ordentlig at den har fått tillit. Når omsetning og volum innen trykk gikk nedover satte Helli seg ned å funderte på hva som skulle til for at bedriften skulle få mer omsetning ut av de kundene den alle- rede hadde. Design ble stikkordet

Ble aldri spurt
Vi visste jo at mange av trykkundene våre kjøpte logodesign hos andre, men vi ble aldri spurt om å gi tilbud på slikt arbeid for ti år siden, forteller Erk Helli. Han spurte derfor en del av sine kunder om han kunne få lov til å gi et tilbud på slikt arbeid, og fikk etter hvert napp hos noen. Dette skjedde omtrent samtidig med at bedriften selv designet ny logo og firmaprofil, samt designet eget nett- sted. Dermed hadde bedriften allerede fra starten en referanse i form av seg selv.

Solid designlag
Da bedriften først fikk oppdrag med å designe logoer og fikk fakturert tilfredse kunder, tok det ikke så lang tid før disse også bestilte webdesign, annonsedesign, en og annen bannerannonse, og dermed var en gjenkjøpskjede etablert. I dag utgjør skjermarbeid omtrent halvparten av omset- ningen i bedriften og har gjort at den ikke trenger å slåss ensidig mot andre ?trykk- fabrikker? dag ut og dag inn. Det var neppe noen ulempe at bedriften har en visuelt bevisst typograf, en sjef med mesterbrev som litograf og en universitet- og høyskole- utdannet designer, med bifag innen språk og IT, på laget.

Roser de ansatte
Det hører selvsagt med til historien at slik omsetning ikke kommer av seg selv. Den skyldes heller ikke bare en fruktbar strategi, men er også et resultat av både kvalifiserte, entusiastiske og innsatsrike medarbeidere. Helli er da heller ikke sen med å roser sine ansattes innsats og rolle i utviklingen av bedriften de senere årene. I dag består bedriften av fire ansatte, hvorav to hoved- saklig utfører skjermarbeid, sjefen er hoved- selger og en mann håndterer trykkmaskinen. Men selv trykkeren Øyvind Brindis bidrar i dag med skjermarbeid, først og fremst gjenn- om merking av bildene i en større database av egne bilder som samles på nettet og tilbys kundene til illustrasjonsformål. Det er en oppgave han utfører i de periodene da trykk- maskinen ikke er i drift, og er med på å knytte medarbeiderne tettere sammen, sam- tidig som han får en mer variert arbeidsdag og bredere kompetanse. Det frigjør også tid for de to andre skjermarbeiderne, som står for hoveddelen av det kreative produksjonen i bedriften.

Kunder må pleies
Det er imidlertid ikke nok å være flinke og kreative for å oppnå suksess med en liten grafisk bedrift i våre dager. Kundene skal også pleies og holdes varme, slik at de kommer tilbake og handler mer på et senere tidspunkt. Erik Helli hevder i den sammen- heng at han aldri har mistet en kunde, selv om volumene fra den enkelte kan ha endret seg sterkt. Oppgaven med kundekontakt håndteres i stor grad av førsterekka, som utgjøres av designeren Kristine Oddvin Andersen og Henrik Ask Enersen, som har den tetteste og hyppigste direkte kundekontakten, men også av sjefen selv, som deltar på noen av salgsmøtene og står for sluttfør- ingen av alle salg til nye kunder. Helli forteller at han trodde designerne i større grad ville selge sine egne tjenester og produkter enn det faktisk har vist seg at de gjør. En hypotese om at designerne kan føle glede og stolthet over at resultatet av deres arbeid og innsats blir solgt, men at de selv ikke nødvendigvis trives så godt med selv å sluttføre salget, vinner gehør hos Helli.

Inviterer alle nye kunder
Han forteller videre at han inviterer alle nye kunder til å besøke bedriften en dag eller to slik at disse kan se hvordan det arbeides i den grafiske bedriften. På langt nær alle benytter seg av dette tilbudet, men Helli er overbevist om at en slik åpenhet og blottlegging av egen virksom- het, er med på å gi tillit hos potensielle kunder, og derved bidra til å knytte dem til seg.

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000