Papir, – en miljøressurs

By HELLI - Admin 10 år ago
Home  /  Blogg  /  Papir, – en miljøressurs

Det finnes mange myter om papirets miljøpåvirkning på klimaet. Faktum er at papir er et av de beste materialene man kan velge ut fra et miljøhensyn og spørsmålet er om ikke papirforbruk snarere forbedrer enn forverrer klimaet på vår planet.

I Europa finnes 25 % mer skog i dag enn det gjorde i 1901. For hvert tre som felles plantes 3- 4 nye, og unge voksende trør tar opp mer karbondioksyd enn fullvoksne. Papirindustrien er dessuten den fabrikkindustrien som forbruker minst fossilt brensel, og mer enn halvparten av energien kommer fra fornybar biomasse.

Årsforbruket av papir per person i Europa er ca 200 kg. Den gjennomsnittlige energien som går med til dette er ca 500 kilowatt timer. Det høres kanskje mye ut, men tilsvarer et normalt husholdnings forbruk av strøm på stand by for radioer, TV etc, eller en 60 watts lampe som er tent året rundt. For å sammenlikne utslippet med bilutslipp, kan vi gi deg dette eksempelet:

Å lese avisen hver dag året rundt tilsvarer en biltur på 10 mil. Leser du avisen på nettet i ca 30 minutter, gir det samme miljøpåvirkning som en dagsavis i postkassen.

Kilde: Print Power

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000