Papiret er tilbake som eksklusiv markedskanal!

By HELLI - Admin 10 år ago
Home  /  Blogg  /  Papiret er tilbake som eksklusiv markedskanal!

Er papiret dødt eller virker det fortsatt som kommunikasjonsformidler? Vi opplever stadig at man sår tvil om papiret som et effektivt virkemiddel og selv har vi også stilt oss spørsmålet. Er det kun digital markedsføring som gjelder? Derfor har vi i det siste hatt fokus på temaet og valgt ut noen prosjekter som vi har fulgt nøye.

Eksempelet under viser at markedsføring og kommunikasjon på papir virker, ja, jeg vil si virker veldig godt. Det er mer snakk om å tilpasse markedsføringen og sørge for å markedsføre selektivt. Vi er overbevist om at en del av suksessfaktoren er å være nøye med adresselisten som skal brukes. men vi er nøye på å si at det er summen av alle tiltak som bringer et vellykket prosjekt. Les selv hva Norsk Petroleumsforening erfarte.

Markedsføring på papir virker godt!
Oljeindustripolitisk seminar arrangeres i Sandefjord hvert år og målgruppen er betydningsfulle tungvektere innen olje og gassektoren i Norge. Norsk Petroleumsforening står som arrangør. Helli Grafisk fikk oppdraget med å markedsføre dette spennende arrangementet og har vært medvirkende til at dette seminaret de tre år siste årene har fylt Rica Park i Sandefjord til bristepunktet.

I oppstarten av prosjektet mente vi at vi måtte skape et godt visuelt uttrykk og la frem designskisser for kunden. Etter noen justeringer ble designet godkjent slik at vi kunne fullføre og lage et eget merkevare på konvolutter, brevark og program. Alt materiell ble produsert på Viking Design. I tillegg laget vi også egen webbanner og TV promo.

Vi fikk oversendt en adressefil bestående av 835 adresser og kunden er nøye med å velge adresser slik at vi var sikre på at budskapet appellerte til målgruppen. Det er avgjørende å finne riktige adresser både med tanke på at portoen er ekstremt kostbar og fordi dette ikke er prosjektet som skal ”teppebombe” mottakerne. Konvolutt og brev ble personalisert og i tillegg ble konferanseprogrammet vedlagt.

Responsen lot ikke vente på seg. Konferansen samlet hele 336 deltakere, en treffprosent på hele 40,23 %. Alle registrerte seg via web.

I hotellresepsjonen ble deltakerne møtt med TV -promo hvor programmet rullet over skjermen, selvsagt med samme design som innbydelsen. Vel inne på hotellrommet lå en konfekteske fra Hval Sjokoladefabrikk/Sandefjord. Selvsagt med egen etikett med nok en gang med konferansens brand.

Vi var selv i Sandefjord på åpningsdagen og slik at vi i selvsyn fikk se hvordan det hele virket vi mener det er avgjørende med god oppfølging.

Det er kunden meget godt fornøyd med!

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000