Håndverkskompaniet

Identitet / Web
By HELLI - Admin 7 år ago
Gå til prosjekt for å lese mer om nettside til Håndverkskompaniet

handverkskompaniet_storhandverkskompaniet_mobil

Kunde:
Håndverkskompaniet

Oppdrag:
Design og utvikling av nettside

Nettside:
www.handverkskompaniet.no

 

Håndverkskompaniets nye nettside skal vise frem de mange flotte prosjektene. Den nye nettsiden er responsiv, dvs. at den er tilpasset smarttelefon. Vi har valgt å bruke prosjektbilder mer aktivt i designet. I tillegg er utlistingen av referanseprosjektene mer oversiktlige. Nettsiden er rett og slett modernisert og fokuset på store, gode referansebilder er prioritert.

this work was shared 0 times
 000