NFF

Web
By HELLI - Admin 7 år ago
Gå til prosjekt om NFF nettside

NFF-fremhevet

NFF8

NFF9

NFF11

NFF13

 

 

 

Vi takker Team HELLI for god innsats!

NFF
NFF, Daglig leder

Kunde:
NFF – Norsk Foreningen for Fjellspregningsteknikk

Oppdrag:
Mobiltilpasset nettside

Nettside:
www.nff.no

 

NFF ble startet for å samle og styrke fagmiljøene som jobber med teknologi for bergarbeid. Foreningens arbeid dekker virksomhet og teknologi som i videste forstand dekker bergarbeid.

Den nye responsive nettsiden til NFF er forenklet både i meny og i navigasjonsstruktur. Plattformen er også byttet ut med WordPress noe som vil forenkle administarasnonen for NFF.

NFF sier:

«Vi takker Team HELLI for god innsats!»

this work was shared 0 times
 000