Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

Nettsideutvikling
By HELLI - Admin 6 år ago

Kunde:
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

Oppdrag:
Nettsideutvikling
Se nettside:

Bakgrunn:

HELLI har utviklet og ferdigstilt en ny nettside for Norges Interne Revisorers Forening (NIRF). NIRF er en interesseorganisasjon for alle som arbeider med eller har interesse for internrevisjon og tilhørende områder.

Organisasjonen skal bidra til at internrevisjon er en allment anerkjent, relevant og verdiskapende profesjon. NIRF skal også tilby fagmiljøet og medlemmene faglige nettverk, kurs, sertifiseringer, bøker og verktøy. Foreningens motto er «Fremskritt gjennom deling av kunnskap».

Utfordringen:

På bakgrunn av dette gikk HELLI i gang med utviklingen av nettsiden. En nettside som dette skal altså både markedsføre NIRF til potensielle medlemmer, markedsføre tilbudene til eksisterende medlemmer og den skal sørge for effektivisering gjennom selvbetjening. Ikke bare skal dette gjøres på PC, det skal selvsagt være responsivt tilpasset til mobil og nettbrett. Krav om universell utforming er også ivaretatt.

Løsningen:

Nettsiden har blitt designet opp med farger som ivaretar NIRF sin profil, på samme tid som den gjør det enkelt å finne frem. De fleste ønsker mye informasjon på fremsiden av en nettside og her har jobben vært å få prioritert innholdet.

På denne nettsiden har vi fått plass til både nyheter og en slider som man kan sette nyhetssaker som trenger et spesielt fokus. Likevel har vi også fått med en brukervennlig meny i topp, handlekurv og snarvei til medlemssider – og sist men ikke minst; tre ikoner med knapper som går inn til det aktive brukere ofte ser etter.

Vi takker NIRF for tilliten og den spennende jobben vi fikk bli med på.

«Med vår nye nettside har vi har fått på plass et godt fungerende verktøy for både administrasjon og brukerne. Utfordringene denne nettsiden løser gjør det mulig for oss å kunne fokusere bedre på primæroppgaver i fremtiden . Oppfølging fra HELLI ér, og har hele tiden vært god».

Ellen Brataas
Ellen Brataas, Generalsekretær, NIRF
this work was shared 0 times
 000