Redesign av tidsskrift – Låsesmeden

By HELLI - Admin 9 år ago
Home  /  Blogg  /  Redesign av tidsskrift – Låsesmeden

Som det går frem av navnet er Låsesmeden utgitt av Norske Låsesmeder. Designet hadde stått uendret noen år og det var naturlig å se på et redesign som stod i stil til de nye web-sidene. Det var ønske om et luftigere uttrykk. Det var også viktig å lage malene fleksible slik at man kunne bygge sidene i ulike spaltebredder.

Laasesmeden

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000