Resultater fra Helli Grafisk sin spørreundersøkelse/her er vinnerne!

By HELLI - Admin 9 år ago
Home  /  Blogg  /  Resultater fra Helli Grafisk sin spørreundersøkelse/her er vinnerne!
Hvordan blir vi oppfattet av kundene og hva vet de om oss?
For å forsøke å få svar sendte derfor ut en spørreundersøkelse til 320 personer. Vi fikk en svarprosent på 27%, noe som var noe mindre enn vi hadde forventet*.
Årsakene til den lave svarfrekvensen kan være flere, og vi har i første omgang valgt å konsentrere oss om de innkomne svarene istedet for å dvele over hvorfor ikke flere svarte.

Undersøkelsen viste at de aller fleste har en positiv oppfatning av kompetansenivået hos Helli Grafisk, men det ble avdekket noen områder hvor det indikeres forbedringspotensiale.

Blant annet viser det seg at fortsatt mange ikke er klar over vårt kompetansenivå og områder. At vi leverer avanserte webprosjekter, var det mange som ikke var klar over. At vi leverte laget firmaprofiler var det også flere som ikke hadde fått med seg.
– og vi som trodde vi var så tydelige!

Tilbakemeldingene viser også at mange savner mer oppfølging både under og etter prosjektene.

Vi satte særlig stor pris på kommentarene som ble gitt i kommentarfeltet, vi fikk mye konstruktiv tilbakemelding og kommentarer. Vi håper at dere allerede nå merker at vi forsøker å forbedre oss på disse områder.

Som takk til dere som deltok, lovet vi flere fine premier. Førstepremien var en iPod touch, de fire neste var en gratis mailutsendelse.

Gratis utsendelse av ”Nyhetsbrev”
Randi Ulvestad, Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
Karin Haugnæss, Norsk Petroleumsforening
Tove Hessen, Formuesforvaltning AS
Else Dahl, Norsk Forening for Prosjektledelse

Vinner av IPod
Stine Veila, Visindi

Vi ønsker å takke alle som bidro med tilbakemeldinger.

*Tall fra Apsis viser at man bør kunne forvente en svarfrekvens på 30% ved e-postundersøkelser, en noe lavere frekvens (10%) vil kunne forventes ved telefonintervju, og ved brevutsendelser kan man forvente en svarfrekvens på ca 2-3%. Grunnen til at man får en høyere svarfrekvens på e-postundersøkelser er trolig at det oppleves som enklere å svare på en slik undersøkelse og at det oppfattes som mindre påtrengende.

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000