Strategirapport – HELLI – Visuell kommunikasjon “Mot 2015″

By HELLI - Admin 9 år ago
Home  /  Blogg  /  Strategirapport – HELLI – Visuell kommunikasjon “Mot 2015″

En bransje i endring – våre muligheter

Mediabransjen har og er gjenstand for store endringer. Tidligere var det klare grenser innen de ulike fagfelt, i dag er disse nærmest visket bort. Alle deler av det som har vært definert som grafisk bransje, både små og store trykkerier samt reklamebyråer, har stått overfor omfattende endringer. Samtidig har det vært økende utenlandskonkurranse på mange trykkoppdrag, spesielt fra nye EU-land, samt økende grad av industrialisering. Det er mange som ikke har maktet denne omstillingen og det har vært en betydelig avskalling de seneste årene.

I de nærmeste årene står vårt selskap overfor flere utfordringer. Blant annet pågår det en konsolidering i bransjen, ved at flere av våre tradisjonelle konkurrenter slår seg sammen og dermed etablerer større enheter.

Les strategidokumentet her

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000