Universell utforming av nettsider

By HELLI - Admin 6 år ago
Home  /  Blogg  /  Universell utforming av nettsider
En rød traktor

Fra 1. juli i 2014 ble det et krav at alle nye nettsider, private som offentlige, må være universelt utformet. Dette betyr i praksis at alle nettsider nå må være tilgjengelige og brukervennlige for alle, uansett funksjonsevne. Dette gjelder blant annet krav som innebærer tydelige lenker, beskrivende bildetekster og riktig bruk av farger.

Vi kan tilby deg nye nettsider med disse kravene, oppdatere eksisterende nettside eller ta en evaluering av dagens side, hvis det er mer hensiktsmessig.

Kravene gjelder altså nye løsninger etter 2014. Eksisterende løsninger skal følge kravene om universell utforming innen 1. januar 2021, men her er det ingen grunn til å vente. Faktum er at 15-20% av befolkningen har nedsatt funksjonsevne. Det er også viktig å ta med at brukere med normal funksjonsevne også nytter godt av kravene for universell utforming, et eksempel på dette er riktig kontrast ved utendørs mobilsurfing i dagslys.

Kravene om universell utforming gjelder for private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner som bruker nettsteder eller automater for å henvende seg til allmenheten.

Denne standarden er i hovedsak rettet mot webredaktører/nettsideansvarlige, designere og utviklere, men det er lurt at bedrifter og virksomheter også forstår at nettsider fra nå av skal følge bestemte krav for at nettsiden skal kunne brukes av alle. Følger du kravene, når din virksomhet også flere!

Om du er usikker på om din side er godt nok universell utformet etter kravene, ta gjerne kontakt med oss!

Les hele veiledningen

 

Kilder: Direktoratet for Forvaltning og IKT (DiFi) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

 

Category:
  Blogg
this post was shared 0 times
 000